Gand VGS

Prosjektbeskrivelse

Gand Videregående skole i Sandnes bygget vi ut med flere nybygg og modernisering og ombygging av eksisterende byggemasse. Veldig kjekt å bygge skolebygg med så spennende arkitektur og valg av materialer.

Sted:
Sandnes

Kunde:
Rogaland Fylkeskommune

Kategori:
Nybygg, rehabilitering, Offentlig bygg