Funkisboliger Hommersåk

Prosjektbeskrivelse

Tre hus prosjektet var et prosjekt i egen regi hvor vi fant en utrolig fin tomt og bestemte oss for å bygge noe unikt. Her valgte vi å bruke Plank arkitekter. De tre boligene vi bygget var alle av en moderne “funkis” type.

De tre boligene ble bygget i et tun slik at alle tre var tilnærmet samme utførelse i materialer og kunne stå fint sammen. Her ble det lagt vekt på store vinduer for å kunne nyte den utrolig utsikten og store åpne rom for å få en god flyt i boligen.

Sted:
Hommersåk

Kunde:
Egen regi

Kategori:
Nybygg, enebolig