Hytteidyll på Sele

Prosjektbeskrivelse

I havgapet på Sele oppførte vi denne moderne fritidsboligen på oppdrag fra kunde. Moderne materialer  og utforming som samtidig skal tåle påkjenningen å stå i havgapet.

Sted:
Sele

Kunde:
Privat

Kategori:
Nybygg, hytte