St Petri Menighetshus

Prosjektbeskrivelse

Av St. Petri Menighet ble vi invitert til å delta på en anbudskonkurranse som vi vant. Bygget er tegnet av arkitektene Haga & Grov. Et veldig spenstig bygg med veldig mange flott detaljer.

Sted:
Stavanger

Kunde:
St. Petri menighet

Kategori:
Nybygg, offentlig bygg